Ochrana osobních údajů

GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě
Vladimír Böhm, se sídlem 79601 Prostějov, Šafaříkova 3039/26, IČO: 88563561, ZÚJ: 589250 Prostějov
a
Petra Böhm, se sídlem 79601 Prostějov, Šafaříkova 3039/26, IČO: 17830869, ZÚJ: 589250 Prostějov
a
Zapsanému spolku Místo v srdci z.s. IČ 14033135. se sídlem 79601 Prostějov, Šafaříkova 3039/26

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• e-mail
• telefonní číslo
• adresa bydliště

2. Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytování terapie tmou – pobytu ve tmě. Tyto údaje budou Správcem zpracovány bez časového omezení. Můžete kdykoliv požádat o vymazání dat.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu správci.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů

Napište nám